Lợi ích làm việc nhóm

im222

Làm việc theo nhóm là một nét văn hóa mới nơi công sở, mang giá trị gắn kết các cá nhân rất cao. Trong môi trường làm việc tập thể, mọi cá nhân hiểu và tin rằng việc tư duy, lập kế hoạch, quyết định và hành động sẽ được thực hiện tốt hơn khi tất cả cùng hợp tác. "Không một ai trong chúng ta có thể giỏi bằng tất cả chúng ta hợp lại".

1. Mọi thành viên trong tổ chức sẽ đồng lòng hướng tới mục tiêu và dốc sức cho thành công chung của tập thể khi chúng ta cùng nhau xác định và vạch ra phương pháp để đạt được chúng


2. Là thành viên của một nhóm, chúng ta có cảm giác kiểm soát được cuộc sống của mình tốt hơn và không phải chịu đựng sự chuyên quyền của bất cứ người lãnh đạo nào

3. Khi các thành viên cùng góp sức giải quyết một vấn đề chung, tinh thần học hỏi được nâng cao: học hỏi được XR_003-22222cách xử lý mọi nhiệm vụ đơn giản hay khó khăn; học hỏi từ những thành viên khác và cả người lãnh đạo. Làm việc tập thể, các cá nhân sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc.

4. Hoạt động theo nhóm mang lại cơ hội cho thành viên thoả mãn những nhu cầu về chính kiến, các ý tưởng được đón nhận đưa ra bàn luận và thể hiện tiềm năng cá nhân trong mọi hoàn cảnh.

5. Làm việc theo nhóm vô hình chung đã giúp phá vỡ bức tường ngăn cách, tạo sự cởi mở, thân thiện giữa các thành viên với nhau cũng như kéo gần khoảng cách giữa nhân viên với người lãnh đạo khi áp dụng kiểu quản lý nhóm

6. Thông qua việc quản lý theo nhóm, các thành viên có thể học hỏi và vận dụng phong cách lãnh đạo từ cấp trên trực tiếp của mình. Điều đó tạo sự thống nhất về cách quản lý trong tổ chức

Trên đây là một số những lợi ích, ưu điểm của việc làm việc nhóm, làm việc tập thể mà mỗi cá nhân chúng ta nên nghiên cứu và tìm hiểu để có thể lựa chọn, áp dụng vào chính hoạt động của mình sao cho thật phù hợp và hiệu quả.